Dla Ducha: WIARA,  HOME

Pięknego Narodzenia Pańskiego!

Kochani,

Niech radość, miłość i pokój

niesie cicha noc dla świata.

Niech drogę Wam rozświetla

betlejemska złota gwiazda.

Niech łaska Boża będzie Wam dana

z narodzeniem Pana.

Pięknego Narodzenia Pańskiego!